::: screenwriters oslo

Om å lese et filmmanus

Du sitter nå med et filmmanus mellom hendene. Et stykke litterært arbeid få mennesker overhode vet eksisterer, i hvert fall er det ikke mange som vet hvordan det ser ut. Jeg gjetter derfor på at du har liten trening i å lese et manus.

Og du er ikke alene. For hvem er det som leser filmmanus? La oss telle: Filmstaben og skuespillerne, som på en gjennomsnitts filmproduskjon kanskje teller hundre mennesker. Før de får manus er det gjennom en håndfull konsulenter, dramaturger og/eller produsenter som lever av å lese, og har som jobb å støtte noen av dem. Enten med veiledning eller penger, eller begge deler. Lesere utover dette er de spesialt interesserte. Derfor vil jeg forberede deg litt.

Et manus er formulert på en slik måte at du så tydelig som mulig skal kunne SE og HØRE filmen, og projisere den på ditt indre lerrete. Derfor skrives manus alltid i tredjeperson og i presens. Ikke noe hokus pokus med det. Men det finnes enkelte manustekniske formuleringer. Når du i første linje leser: EXT. OSLO - DAG, så betyr det følgende: Bildet er tatt under åpen himmel (EXT = eksteriørt = ute). Stedet er Oslo (nærmere stedsbeskrivelse finner du i setningen under) og det er lyst (DAG). INT. BENGTS ROM - NATT, betyr det at vi er INT = interiørt = inne på Bengts hotellrom, og det er mørk utenfor vinduene hans. Vi må med andre ord ikke vente til det blir natt for å ta den scenen, men sørge for at det oppfattes som natt.

Disse tekniske opplysningene er, bortsett fra å si at nå kommer det en ny scene, beregnet på produksjonsledelsen som må telle hvor mange scener som foregår ute. Hvor mye nattopptak må man ta. Og finne ut hvilke karakterer som er med i hvilke scener. Når jeg leser manus hopper jeg alltid over det. For et godt skrevet manus skal ha den samme informasjonen i setningen under.

(OFF) er et lite ord du vil se mange steder og betyr: Off screen, eller utenfor lerrete. Ved å skrive (OFF) poengterer jeg overfor regissør og klipper at jeg ønsker å HØRE denne lyden eller replikken, mens jeg ser noe annet. For eks: «Avgangshallen på Fornebu er full av folk. Et gjentatt ventesignal fra en telefon høres (OFF). Under et skilt merket Møteplass, står kapteinen og ser seg rundt».

Axel Hellstenius

hosted by www.grondahl.no